Cô giáo như mẹ hiền

Địa chỉ: Phường Phước Mỹ
 • Lê Thị bích Nguyên
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Hiệu trưởng
  • Điện thoại:
   0988434424
  • Email:
   mgphuocmy.phanrang@ninhthuan.edu.vn
 • Lương Thị Kim Loan
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó hiệu trưởng
  • Điện thoại:
   0946118911
  • Email:
   loankimpm71@gmail.com