Cô giáo như mẹ hiền

Địa chỉ: Phường Phước Mỹ
Thông tin chi tiết:
Lê Thị bích Nguyên
Họ và tên Lê Thị bích Nguyên
Ngày tháng năm sinh 30/11/1969
Giới tính Nữ
Chức vụ Hiệu trưởng
Trình độ Đại học
Điện thoại 0988434424
Email mgphuocmy.phanrang@ninhthuan.edu.vn
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách