T CHUYÊN MÔN NĂM HC 2018- 2019

STT

HỌ VÀ TÊN GIÁO VIÊN

CHỨC VỤ

DẠY LỚP

1

Trương Thị Thảo

Giáo viên

Lớp bé

2

Phạm Hồng Loan

Giáo viên

Lớp bé

3

Nguyễn Thị Mận

Giáo viên- Tổ phó tổ chuyên môn

Lớp Nhỡ 2

4

Trần Thị Điệp

Giáo viên- Phó chủ tịch công đoàn

Lóp Nhỡ 2

5

Võ nguyễn Minh Hằng

Giáo viên

Lớp Nhỡ 1

6

Lâm Cúc Phương

Giáo viên- Tổ trưởng tổ chuyên môn

Lớp Nhỡ 2

7

Trần Thị Thu Hương

Giáo viên- Chủ tịch công đoàn

Lớp Lớn

8

Nguyễn Thị Ngọc Trinh

Giáo viên- Thư ký hội đồng

Lớp Lớn

9

Trịnh Thị Ngoan

Giáo viên

Lớp Lớn

10

Đỗ Phan Hương Giang

Giáo viên

Lớp Lớn

Cộng

10 giáo viên