TỔ VĂN PHÒNG

STT

HỌ VÀ TÊN

CHƯC VỤ

1

Vũ Thị Trâm Anh

Kế Toán

2

Nguyễn Thị Mai

Cấp dưỡng

3

Bùi Thị Thu Hiệp

Cấp dưỡng

4

Nguyễn T.Thùy Trang

Cấp dưỡng

5

Nguyễn Quốc Đạt

Bảo Vệ