Cô giáo như mẹ hiền

Địa chỉ: Phường Phước Mỹ
 12/07/17  Mục tiêu chương trình  90
Chương trình học được thiết kế phù hợp cho từng lứa tuổi, trẻ được học trong môi trường khuyến khích sự sáng tạo,chú trọng chăm sóc, phát triển từng cá nhân và những khả năng khác biệt của các em.